Dimecres dia 18 de maig, en el marc de la Setmana de la Recerca a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, es farà una xerrada informativa sobre els Màsters Oficials del Departament

masters2016

Durant la setmana del 16 al 20 de maig la Facultat de Filosofia i Lletres farà una mostra de la recerca que han dut a terme els seus departaments durant el darrer quinquenni

Visualitzar i divulgar la recerca finançada amb recursos públics i privats és un deure social de tothom que investiga; no s’entendria una recerca que només contemplés el plaer de fer-la i que no “mirés al final”, que no es plantegés la utilitat sensu lato, que no tingués l’objectiu  de procurar un benefici social, ja sigui material o anímic.  Així ho defensa la màxima que il·lustra aquesta notícia, procedent del Castello Estense d’Arquà Polesine (Itàlia).
La setmana comptarà amb dos actes centrals: una conferència el dia 17 a les 11.30h del Dr. Paul Spence professor del King’s College London, un dels millors especialistes internacionals en humanitats digitals, i una conferència el dia 18 a les 11.30h del Dr. Josep Joan Moreso, Director Programa Recercaixa i President d’AQU Catalunya, que ens parlarà de l’estat actual i dels reptes futurs de la recerca en Humanitats i de la necessitat del seu finançament. Al seu voltant els Departaments faran la presentació dels seus màsters alhora que han organitzat un seguit d’activitats adreçades especialment als estudiants: taules rodones o conferències científiques que s’estendran més enllà de la setmana, presentació de grups i de noves publicacions, diàlegs entre investigadors júniors i sèniors, ‘demos’ de noves tecnologies aplicades a la recerca, etc. Igualment comptarem amb la col·laboració del Centre de Visió per Computació de la UAB.
Tots aquest actes estaran literalment envoltats per una exposició de més de dues-centes obres en format llibre editades pel professorat i diversos plafons que informaran succintament i visual de les revistes científiques i de les xifres més significatives en relació amb la investigació que es fa al centre.
Més informació: Programa de la Setmana de la Recerca