Programes d’intercanvi de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d’intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l’Àsia. Un intercanvi que permet a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Podeu consultar aquí tota la informació sobre els programes de mobilitat i intercanvi

Programes d’intercanvi del departament

El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes de grau matriculats a la nostra universitat l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa LLP Erasmus. També possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l’estranger, aquest reconeixement d’estudis es farà d’acord amb la taula d’equiparacions que l’alumne pacti amb el coordinador responsable d’intercanvis del centre abans d’anar a la universitat de destí.

Podeu consultar aquí tota la informació sobre el programa propi de la UAB

Programa Erasmus

El Programa Erasmus+ Estudis facilita als estudiants l’estada acadèmica en una universitat d’un estat membre de la UE o de tercers països associats al Programa (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia).

El reconeixement d’estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que la persona estudiant haurà pactat amb la persona coordinadora d’intercanvi del seu centre, abans de marxar.

Cada curs s’obre una convocatòria conjunta dels programes Erasmus+ i el UAB Exchange Programme entre l’alumnat de la UAB.

Podeu consultar aquí tota la informació sobre el programa Erasmus

Programes SICUE

El programa SICUE ofereix als estudiants de grau la possibilitat de realitzar estades d’intercanvi a altres universitats espanyoles.

Les places són per un semestre (5 mesos) o per a un curs acadèmic (9 mesos). Cal consultar les durades que s’ofereixen per a cada titulació al llistat de destinacions. Les places són exclusives per a  la titulació i duració especificada. No és possible realitzar l’intercanvi en una universitat o titulació que no aparegui oferta a l’apartat “Destinacions”.

Podeu consultar aquí tota la informació sobre el programa SICUE