mobilitat

Programes d’intercanvi de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d’intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l’Àsia. Un intercanvi que permet a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

 

Podeu consultar aquí tota la informació sobre els programes de mobilitat i intercanvi
mobilitat

Programes d’intercanvi del departament

El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes de grau matriculats a la nostra universitat l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa LLP Erasmus. També possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l’estranger, aquest reconeixement d’estudis es farà d’acord amb la taula d’equiparacions que l’alumne pacti amb el coordinador responsable d’intercanvis del centre abans d’anar a la universitat de destí.

 

Podeu consultar aquí tota la informació sobre el programa propi de la UAB
mobilitat

Programa Erasmus

Programa Erasmus+, convocatòria curs acadèmic 2017/18

El Programa Erasmus+ Estudis facilita als alumnes matriculats en universitats europees l’estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l’estranger. El reconeixement d’estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l’alumne haurà pactat amb el seu coordinador d’intercanvi abans de marxar.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + i el UAB Exchange Programme entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

Podeu consultar aquí tota la informació sobre el programa Erasmus

Llista de destinacions del programa Erasmus + per la facultat pel curs 2017-2018 (MS Excel)

mobilitat

Programa SICUE

Convocatòria 2017/18

El període de sol·licituds per a la propera convocatòria serà del 10 de febrer al 10 de març de 2017.

Les places són per un semestre (5 mesos) o per a un curs acadèmic (9 mesos). Cal consultar les durades que s’ofereixen per a cada titulació al llistat de destinacions. Les places són exclusives per a  la titulació i duració especificada. No és possible realitzar l’intercanvi en una universitat o titulació que no aparegui oferta a l’apartat “Destinacions”.

Podeu consultar aquí tota la informació sobre el programa SICUE

Llistat de destinacions del programa SICUE