Minor de Ciències del Llenguatge

L’objectiu d’aquest mínor és oferir una formació bàsica de caràcter interdisciplinari en les diferents àrees de la lingüística general. Aquests àmbits poden esdevenir instrumentals per a la participació en projectes relacionats amb les capacitats lingüístiques humanes i el seu ús en la comunicació.

Horaris del Mínor de Ciències del Llenguatge
Més informació

 

Mínor d’Estudis Bascos

minor-estudis-bascos_g

El Mínor d’Estudis Bascos és un itinerari d’universitat organitzat per la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i s’adreça a tot l’alumnat matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB amb interès per conèixer l’especificitat lingüística i cultural basca. Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d’estudis del mínor, s’acredita en el Suplement Europeu al Títol (SET). És una formació suplementària a la vostra titulació.

Horaris del Mínor / Menció d’Estudis Bascos
Més informació