El Departament de Filologia Catalana de la UAB ofereix el grau de Llengua i Literatura Catalanes i els màsters oficials interuniversitaris d’Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, en Ciència Cognitiva i Llenguatge, i en Estudis Teatrals, adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

FC_dalt3

A més, el nostre Departament ofereix assignatures de llengua i literatura catalanes i de documentació en altres titulacions, concretament en Comunicació Audiovisual, Educació Infantil (grau EEES), Educació Primària (grau EEES), Humanitats (grau EEES), Logopèdia (grau EEES), Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques (grau EEES) i Traducció i Interpretació (grau EEES).

Pel que fa als estudis de doctorat i màsters oficials, el Departament ofereix els Estudis de Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals, que juntament amb el seu període formatiu previ, el màster oficial interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes i el màster oficial interuniversitari en Estudis Teatrals, conformen el programa de doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals.  També participa de manera destacada en el Doctorat Interuniversitari de Qualitat en Ciència Cognitiva i Llenguatge i el seu màster oficial corresponent.

Al costat d’aquesta oferta en màsters oficials i doctorats, el nostre Departament participa de manera destacada una oferta propia i especialitzada com el curs de formació continuada El Català com a Llengua Estrangera: Eines i Estratègies (en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull) o el Curs de Locució Aplicat a la Publicitat (en coordinació amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals).