A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X

A

Joan A. Argenter Giralt

Joan A. Argenter Giralt

Catedràtic d'Universitat Emèrit

Àrea de Lingüística General
Despatx B11/270
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5812350  |  mail  joan.argenter@uab.cat
link  Currículum  |  Academia.edu  |  Portal Publicacions IEC  |  TRACES  

Jaume Aulet Amela

Jaume Aulet Amela

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Adreça: Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5811368  |  mail  jaume.aulet@uab.cat
link  Currículum  |  PRC  |  AELC  |  GELCC  |  TRACES  |  Qui és qui 

B

Josep M. Balaguer Sancho

Josep M. Balaguer Sancho

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
mail   josep.balaguer@uab.cat
link  TRACES

Anna Bartra Kaufmann

Anna Bartra Kaufmann

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Despatx B11/262
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5812015  |  mail anna.bartra@uab.cat
link  Currículum  |  PRC  |  Centre de Lingüística Teòrica  |  ResearchGate  |  ORCID

Margarida Bassols Puig

Margarida Bassols Puig

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Ciències de la Comunicació. Campus UAB
location_on  Edifici I, Carrer de la Vinya, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 mail  margarida.bassols@uab.cat
link  ResearchGate  |  Dialnet  |  TRACES

C

Maria Campillo Guajardo

Maria Campillo Guajardo

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5811368  |  mail  maria.campillo@uab.cat
link  Currículum  |  Projecte TRACES  |  CEFID  |  L’hora del lector  |  TRACES 

Enric Cassany Cels

Enric Cassany Cels

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Despatx B11/254
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5812358  |  mail   enric.cassany@uab.cat
link  PRC  |  GELCC  |  TRACES

Josep Antoni Castellanos Vila

Josep Antoni Castellanos Vila

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat Ciències de l’Educació. Campus UAB
location_on  Edifici G6 Professorat i Aules, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 581368  |  mail  josepanton.castellanos@uab.cat
link  TRACES

F

Maria Dolors Farreny Sistac

Maria Dolors Farreny Sistac

Professora emèrita

Àrea de Biblioteconomia i Documentació
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Ciències de la Comunicació. Campus UAB
Despatx I0/035
location_on  Edifici I, Carrer de la Vinya, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5811541  |  mail mariadolors.farreny@uab.cat
link  DialnetTRACES

Neus Faura Pujol

Neus Faura Pujol

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Ciències de la Comunicació. Campus UAB
location_on  Edifici I, Carrer de la Vinya, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 mail  neus.faura@uab.cat
link  ResearchGate  |  DialnetTRACES

G

Maria Josepa Gallofré Virgili

Maria Josepa Gallofré Virgili

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Ciències de la Comunicació. Campus UAB
location_on  Edifici I, Carrer de la Vinya, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 mail  josepa.gallofre@uab.cat
link  ResearchGate  |  Dialnet  |  TRACES

J

Manuel Jorba Jorba

Manuel Jorba Jorba

Professor emèrit

Àrea de Filologia Catalana
Despatx B9/0036
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5868074 |  [mail  manuel.jorba@uab.cat
link  Currículum  |  GELCC  |  TRACES  |  Dialnet

L

Xavier Luna Batlle

Xavier Luna Batlle

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Despatx G5/104
Departament de Filologia Catalana. Facultat Ciències de l’Educació. Campus UAB
location_on  Edifici G5 Administració i Despatxos, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5812636  |  mail  ramon.panyella@uab.cat
link   TRACES  |  ResearchGate  |  Dialnet  |  Scripta

M

Joaquim Martí Mainar

Joaquim Martí Mainar

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Despatx K/2028
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Traducció i d’Interpretació. Campus UAB
location_on  Edifici K, Plaça del Coneixement, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5813405  |  mail joaquim.marti@uab.cat
link

Joan Mascaró Altimiras

Joan Mascaró Altimiras

Catedràtic d'Universitat Emèrit

Àrea de Filologia Catalana
Despatx B11/266
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5811368  |  mail  joan.mascaro@uab.cat
link  Centre de Lingüística Teòrica  | ResearchGate  | Dialnet

R

Albert Rico Busquets

Albert Rico Busquets

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat Ciències de l’Educació. Campus UAB
location_on  Edifici G5 Administració i Despatxos, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5811368  |  mail  albert.rico@uab.cat
link  TRACES  |  Dialnet 

Gemma Rigau Oliver

Gemma Rigau Oliver

Catedràtica d'Universitat Emèrita

Àrea de Filologia Catalana
Despatx B11/264
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5811368  |  mail  gemma.rigau@uab.cat
link  Currículum  |  Centre de Lingüística Teòrica  |  Academia.edu  |  ORCID  |  ResearchGate  |  TRACES

S

Mila Segarra i Neira

Mila Segarra i Neira

Catedràtica d'Universitat Emèrita

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5811368  |  mail  mila.segarra@uab.cat
link  Publicacions IEC  |  TRACES  |  Viquipèdia

T

M. Elvira Teruel Planas

M. Elvira Teruel Planas

Personal acadèmic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5811368  |  mail  elvira.teruel@uab.cat
link   TRACES  |  Dialnet

Anna M. Torrent Badia

Anna M. Torrent Badia

Personal academic jubilat

Àrea de Filologia Catalana
Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB
location_on  Edifici B, Carrer de la Fortuna, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
phone +34 93 5811368  |  mail  anna.torrent@uab.cat
link  Currículum  |  Dialnet  |  TRACES