Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat

El simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat vol ser un espai de trobada, de reflexió i de debat en positiu entre els professors de tots dos àmbits educatius per intercanviar opinions, establir ponts de diàleg i discutir estratègies d’aprenentatge. Aspira a contribuir també a l’acostament entre la secundària i la universitat (i viceversa), a fi d’afrontar de manera conjunta els grans reptes que tenim al davant.

IV Simposi – Llegir, escriure i parla a l’aula

Institut d’Estudis Catalans, 25 de novembre de 2022

La quarta edició del Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat, vol centrar-se en tres dels eixos bàsics de les assignatures de llengua i literatura a la secundària: llegir, escriure i parlar. Amb una visió molt aplicada a l’ensenyament, les ponències i comunicacions que proposem volen ajudar el professorat a ampliar els recursos per a l’ensenyament de la llengua i literatura a les aules.

III Siposi – Afer d’estat: La llengua i la literatura a les aules

Institut d’Estudis Catalans, 26 d’abril de 2017

Aquest tercer simposi aspira a oferir un fòrum de reflexió i debat per diagnosticar, de manera crítica, la situació en què ens trobem i proposar alternatives constructives per transformar-la.  Considerem que la llengua i la literatura catalanes són, també, un afer d’estat: la seva presència ha de ser més rellevant i activa, no únicament en els currículums educatius i en la formació d’adolescents i joves, sinó també en el conjunt de l’educació, la cultura i la societat catalanes.

II Simposi – Quin futur volem? Perspectives i propostes

Institut d’Estudis Catalans, 11 d’octubre de 2013

En el simposi es va requin-futur-volemflexionar sobre tres grans eixos: la comparació de legislacions estatals sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura, la proposta de currículums educatius de països propers que serveixin de referència, i el suggeriment de paradigmes metodològics docents tant en llengua com en literatura.

I Simposi – Com i què hem d’ensenyar a les aules del segle XXI

Institut d’Estudis Catalans, 14 d’octubre de 2009

La situació de la llengua i de la literatura catalanes, en ple segle XXI, és molt intricada i complexa, però això no ens ha de fer perdre la iniciativa ni ens ha d’abocar a la inacció autocomplaent, a la crítica estèril o a l’escepticisme paralitzant, sinó tot al contrari: ens obliga a multiplicar l’enginy i a redoblar els esforços. Si més no, per pensar, reflexionar i debatre —en termes crítics, però sobretot pragmàtics i constructius— sobre la nostra feina des de totes les perspectives possibles. Ens convé, en aquest sentit, conèixer experiències viables en l’ensenyament de la llengua i la literatura, i escoltar la veu dels qui tenen una trajectòria dilatada i encomiable en el gremi.