Equip de direcció

Directora
ANNA GAVARRÓ
Despatx: B9/0032 
Telèfon: 93 5868076 
anna.gavarro@uab.cat

Secretari
FRANCESC J. GÓMEZ
Despatx: B11/254 
Telèfon: 93 5812358 
francescjosep.gomez@uab.cat

Coordinador de Tercer Cicle
JAUME MATEU
Despatx: B9/0040 
Telèfon: 93 5814833
jaume.mateu@uab.cat

Equip de coordinació

Cooordinador de Relacions de Lletres
Coordinador de Titulació

XAVIER VILLALBA
Despatx: B9/0026 
Telèfon: 93 5814911
xavier.villalba@uab.cat

Cooordinadora de Relacions de Ciències de la Comunicació
ÀNGELS JIMÉNEZ
Despatx: I0/035
Telèfon: 93 5811541
Angels.Jimenez@uab.cat

Coordinador de Relacions de Ciències de l’Educació
SALVADOR COMELLES
Despatx: G5-152
Telèfon: 93 5812633 
Salvador.Comelles@uab.cat

Coordinador de Relacions de Traducció i Interpretació
JAUME SOLÀ
Despatx K/2027
Telèfon: 93 5813403
Jaume.Sola@uab.cat

Coordinadora de Mobilitat i Intercanvis
CRISTINA REAL
Despatx: B11/272
Tel.: 93 5812349
cristina.real.puigdollers@uab.cat

Cooordinador del Mínor en Ciències del Llenguatge
SERGI BALARI
Despatx: B9/0042 
Tel.: 93 5868072 
sergi.balari@uab.cat

Cooordinador del Mínor en Estudis Bascos
JON ELORDI
Despatx: B9/0024
Tel.: 93 5813280
Jon.Elordi@uab.cat

Coordinadora de Relacions amb Biblioteques
GEMMA REPISO
Despatx: B9/0036
Telèfon: 93 5868074
gemma.repiso@uab.cat

Coordinació de Postgrau

Cooordinador del Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge
JAUME MATEU
Despatx: B9/0040 
Tel.: 93 5864833 
jaume.mateu@uab.cat

Cooordinador del Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
SERGI BALARI
Despatx: B9/0042 
Tel.: 93 5868072 
sergi.balari@uab.cat

Cooordinador del Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
VÍCTOR MARTÍNEZ-GIL
Despatx: B9/0042 
Tel.: 93 5868072 
victor.martinez@uab.cat

Cooordinador del Màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
JOSEP PUJOL
Despatx: B9/0034 
Tel.: 93 5868075
josep.pujol@uab.cat

Cooordinador del Màster en Estudis Teatrals
JORDI JANÉ LLIGÉ
Despatx: B11/126 
Tel.: 93 5811779
jordi.jane@uab.cat

Estructura

El Departament està constituït per quatre unitats: Lletres, Ciències de la Comunicació, Ciències de l’Educació i Traducció i Interpretació. Els coordinadors d’unitat representen la unitat i en coordinen l’activitat en el decurs de tres anys.