Menció en Llengua Catalana i Lingüística

 • El Català com a Segona Llengua (OB de menció)
 • Lexicografia i Terminologia Catalanes
 • Política i Planificació Lingüístiques
 • Qüestions de Gramàtica Comparada
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Adquisició del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Fonètica i Fonologia
 • Tipologia Lingüística

 

Menció en Literatura Catalana i Tradició Europea

 • Literatura i Periodisme: de Josep Pla a Montserrat Roig (OB de menció)
 • El Conte Medieval Català i la Tradició Romànica
 • Narcís Oller i el Realisme Europeu
 • Poesia Catalana i Romanticisme
 • Teoria i Anàlisi del Teatre
 • Teoria i Anàlisi de la Poesia
 • Tradició Literària Occidental II
 • Pensament Literari
 • La Tradició Clàssica en la Literatura Europea

La programació d’aquestes assignatures depèn de la matrícula.
Podeu consultar tota la informació sobre el pla d’estudis del grau en aquest enllaç →