Fragments de l’entrevista d’Anna Corral al dramaturg Albert Mestres: “Una dramatúrgia de l’excepció. De l’enginy a l’experimentació”.
Entrevista realitzada en el marc del Simposi “Albert Mestres, una indagació dels límits” (Cicle «Clàssics Contemporanis»), celebrat el dia 1 de març de 2024 a l’Institut d’Estudis Catalans.