Comissió executiva

Les competències de la Comissió Executiva són coordinar el pla docent de les unitats, proposar la distribució dels recursos de professorat d’acord amb les necessitats docents, fer un seguiment de la distribució del pressupost anual del Departament i, per delegació del Consell de Departament, convocar les eleccions a director.

Directora
Anna Gavarró

Secretari
Francesc J. Gómez 

Coordinador de Relacions de Tercer Cicle 
Jaume Mateu

Coordinador del Grau de Filologia catalana
Coordinador de Relacions de Filosofia i Lletres
Xavier Villalba

Coordinador de Relacions de Ciències de l’Educació
Salvador Comelles

Coordinadora de Relacions de Ciències de la Comunicació
Àngels Jiménez

Coordinador de Relacions de Traducció i Interpretació
Jaume Solà

Àrea Biblioteconomia i documentació
Àngels Jiménez

Àrea Filologia Catalana, literatura
Lluís Cabré

Àrea Filologia Catalana, llengua
Mar Massanell

Àrea Lingüística General
Sergi Balari

Estudiants
Clàudia Riba

Personal d’administració i serveis
Sandra Assens

Personal d’investigació en formació
Paolo Morosi

Comissió de docència

La comesa general de la Comissió de Docència del grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística és debatre i, eventualment, resoldre les qüestions que afecten l’organització i la coordinació acadèmiques del Grau.

Xavier Villalba, coordinador del Grau de Filologia catalana
Daniel Recasens, coordinador dels TFG i de les Pràctiques externs
Sergi Balari, àrea de Lingüística
Mar Massanell, àrea de Llengua Catalana
Víctor Martínez-Gil, àrea de Literatura

Alumnes
Arnau Godayol Macarro
Maria Macià Pena
Clàudia Riba Capdevila
Anna Vilamitjana Rivera

Comissió de premis extraordinaris

La funció de la comissió del Premis Extraordinaris és seleccionar aquella persona que al final dels estudis de Grau presenta un expedient acadèmic que li permet optar a aquest reconeixement.

Pàgina de la UAB sobre els premis extraordinaris de final d’estudis

Presidenta: Anna Bartra
Secretari: Jaume Mateu
Vocal: Daniel Casals
Suplent: F. Xavier Vall