El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona va iniciar, el 1986, les seves activitats com a unitat de recerca i docència independent. D’aleshores ençà ha liderat l’estudi de la Llengua i la Literatura Catalanes i de la Lingüística a la UAB i ha esdevingut un centre de referència internacional, gràcies a la notabilíssima capacitat de recerca i de mestratge dels seus membres. Sensible a la importància de donar relleu científic a d’altres llengües minoritzades de l’Estat, el Departament també compta amb docents de l’Èuscar.

departament

Durant la seva història, han format part del Departament de Filologia Catalana de la UAB figures destacades de la Filologia Catalana i la Lingüística com Josep Romeu i Figueras, Lola Badia, Joaquim Molas, Manuel Jorba, Xavier Lamuela, Josep Maria Nadal, Mavi Dolç, Jordi Castellanos, Carme Picallo, Mila Segarra, Joan Mascaró, Joan Argenter, Xavier Luna, Maria Campillo o Jaume Aulet.

La combinació entre el lideratge d’aquests experts i l’empenta dels nostres joves investigadors i docents ha contribuït a situar el Departament de Filologia Catalana de la UAB en un lloc destacat dintre del mapa dels estudis filològics com a exemple de síntesi entre la tradició filològica catalana i la capacitat d’innovació en la recerca de la Llengua i la Literatura Catalanes i la Lingüística. Els seus integrants no sols han estat i són part de centres d’excel·lència científica com l’Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Bones Lletres o l’MIT; han estat i són també una baula activa en les relacions entre l’acadèmia i la societat civil col·laborant en mitjans de comunicació, entitats culturals i tota mena d’iniciatives de divulgació de la llengua i la literatura catalanes.