Durant la setmana del 16 al 20 de maig la Facultat de Filosofia i Lletres farà una mostra de la recerca que han dut a terme els seus departaments durant el darrer quinquenni. Programa

Aquestes són les activitats de Filologia Catalana que es duran a terme en el marc de la setmana, el dimecres 18 de maig

Les activitats del matí es faran a l’aula P.13 de la Facultat de Psicologia i les de la tarda a l’aula 501 de la Facultat de Filosofia de Lletres
9,30-10,00
Presentació dels Màsters de recerca del Departament
10,00-10,45
Gerard Guerra: Presentació del Treball Final Màster (Estudis Teatrals)
10,45-11,15
Pausa cafè
11,15-12,00
Berta Vidal: Connexions entre la recerca i el món laboral. Una experiència des de l’emprenedoria
12,00-13,30
Atorgament del Premi Cum Laude de la Xarxa Vives a Anna Pineda Cirera (Sala d’Actes Udina) (Doctorat Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals)
13,30-15,30
Dinar
15,30-16,15
Eva Saumell: La realització d’una tesi doctoral des del punt de vista d’una actriu
16,15-16,30
Cafè i redistribució per aules
16,30-19-30
Tesis doctorals en curs. Sessions paral·leles Llengua / Literatura /Teatre

 

Més informació: Programa de la Setmana de la Recerca