Inscripcions obertes per a la Setmana del Parlament Universitari 2023, amb places per fer-hi de lingüista

S’ha obert el període d’inscripció per a la Setmana del Parlament Universitari (SPUNI – Parlament de Catalunya), que aquest any es farà del 8 al 14 de juliol.

La Spuni és una activitat de simulació parlamentària de set dies de durada destinada als estudiants de les universitats de Catalunya. Segons el perfil acadèmic, la formació i els interessos, els participants fan de diputats, lletrats, periodistes o lingüistes.

Perfil de lingüista

El perfil de lingüista de la Spuni està pensat per als estudiants (de grau, de postgrau o de màster) de filologia, lingüística, traducció, humanitats o altres disciplines afins. La llengua de treball és essencialment el català.

Els lingüistes de la Spuni reprodueixen algunes de les funcions dels assessors lingüístics reals del Parlament, i se’ls assigna una de les especialitzacions següents:

  1. Assessorament en llenguatge legislatiu. Aquests lingüistes treballen conjuntament amb els estudiants que fan de lletrats per assistir tècnicament els estudiants que fan de diputats en l’elaboració d’una llei, de mocions i d’altres textos legislatius.
  2. Assessorament en llenguatge periodístic. Aquests lingüistes presten assessorament als estudiants que fan de periodistes en premsa escrita i audiovisual.

L’activitat és gratuïta i té reconeixement acadèmic (d’acord amb les condicions que estableix cada universitat). A més, els participants de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona poden sol·licitar allotjament gratuït durant tota la setmana.

Més informació

Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya: SPUNI – Parlament de Catalunya
UAB: Setmana del Parlament Universitari