Llibre d’homenatge a Albert Rossich, antic professor del Departament, amb un estudi de Xavier Vall  sobre la sàtira utòpica «Diuen que és mort lo Interés», de Francesc Vicent Garcia

Xavier Vall hi analitza aquest poema barroc, conegut com «A les funeràries de lo Interés», en què, escèpticament i desenganyadament («jo no en crec res»), es vituperen comportaments mesquins, arremetent, en particular, contra diversos estaments, com la universitat, «que a un gat mort ple de reals / li ven les arts lliberals, / fent-lo animal licenciat». També hi aporta un desconegut comentari que en va fer el liberal Antoni Puigblanch en un manuscrit de La Inquisición sin máscara (a més, hi anuncia la publicació d’altres estudis seus sobre fons ignorats relatius a aquest autor) i recorda l’enregistrament d’un poema de Garcia en la presentació del fonògraf a l’Ateneu Lliure de Catalunya, que ja havia donat a conèixer en l’article «The Phonograph in Barcelona (1877-1880): Technology and Ideological Controversies», Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. XIII (2012), p. 255-286.

Pàgina del llibre a l’editorial Afers