Dimarts 19 de desembre, en sessió extraordinària del Consell de Departament, la professora Anna Gavarró va ser proclamada directora electa.

Després del termini de reclamacions, el 22 de desembre s’ha fet la proclamació definitiva

La nova directora entrarà en funcions el dia 1 de març de 2024.