Estada de pràctiques

Projecte d’Innovació Docent “Recursos multimèdia en obert per a l’ensenyament i aprenentatge de la lingüística, l’adquisició i les patologies del llenguatge”

Motivació i objectiu de l’estada de pràctiques

L’estudiant s’incorporarà al projecte d’innovació docent (UAB, 2022) amb el títol Recursos multimèdia en obert per a l’ensenyament i aprenentatge de la lingüística, l’adquisició i les patologies del llenguatge. El projecte té com a objectiu recollir dades orals de diferents llengües i parlants, i publicar-les en obert.

Tasques i funcions en les quals es formarà

L’estudiant, sota la supervisió d’un tutor, donarà suport en les següents tasques:

  • Reclutar participants voluntaris.
  • Conèixer i aplicar pràctiques ètiques en el desenvolupament de procediments experimentals.
  • Administrar tasques experimentals o proves d’avaluació als participants.
  • Transcriure i/o enregistrar les respostes dels participants.
  • Analitzar les dades lingüístiques.
  • Editar i introduir dades seguint les pautes establertes.

L’estudiant podrà formar-se en l’àmbit de la docència i recerca de la lingüística, adquisició i patologies del llenguatge.

L’oferta a NEXUS

L’Oferta amb ID: 32725 ha estat validada i estarà publicada fins al dia 28/11/2022.
Durant aquest període de publicació, les persones estudiants de la UAB tindran accés a l’oferta per poder presentar-se com a candidates a través de l’aplicació NEXUS.