Xavier Villalba: “The left periphery of non finite relatives and interrogatives in Romance”

Presentació en el cicle “Zoom na cartografia”, organitzat pels col·legues del Núcleo d’Estudos Gramaticais (USFC) i del Laboratório de Cartografia Sintáctica (UNICAMP).