Marc Guevara Claramunt
“Usos dubtosos en l’estàndard dels mitjans de comunicació de massa”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Directors: Daniel Casals

Data: Dimarts 28 de juliol de 2020, 10:00h
Lloc: Sala d’Actes (B7/1056). Facultat de Filosofia i Lletres