Judit Colomer Mascaró
“Indagacions sobre una nova mirada: Una aproximació a l’objecte teatral”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Direcció: Núria Santamaria

Data: Dimecres, 15 de març de 2023, 11 h
Lloc: Sala d’Actes (B7/1056). Facultat de Filosofia i Lletres
Lectura presencial