Usos socials del català. “El català en la vida social”
Institut d’Estudis Catalans, 24 de novembre de 2022

Cada any les cinc seccions de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) organitzen conjuntament una activitat.
La de l’any 2022 va ser la jornada “Usos socials del català”, coordinada per la Secció Filològica.
Es van dur a terme les cinc ponències següents: «El català a l’educació», de Xavier Besalú; «Economia de les llengües: el cas català», de Ramon Camina; «El català a la vida jurídica i judicial», d’Anna Maria Pla; «El català als mitjans de comunicació», de Daniel Casals, i «Paraules populars en el llenguatge mèdic», d’Antoni Beltrán. Va moderar l’acte Jaume Guillamet.