José Segovia Martín
“Restriccions socials i cognitives en l’evolució de variants transmeses culturalment: models, experiments i teoria”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Directors: Sergi Balari / Mónica Tamariz-Martel

Data: Dijous 2 de juliol de 2020, 11:00h
DEFENSA EN LÍNIA PER VIDEOCONFERÈNCIA

Cliqueu en aquest enllaç per assistir a la videoconferència