Irene Salza
“Les instal·lacions artístiques participatives com a modus operandi del teatre contemporani: la proposta de Teatro di Giornata”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Direcció: Francesc Foguet i Roberta Pierangela Gandolfi

Data: Dijous, 15 de juny de 2023, 16 h
Lloc: Sala de Graus (B7/1052). Facultat de Filosofia i Lletres
Lectura presencial