Jornades de Lingüística Catalana a Viena
19-20 d’octubre de 2023
Institut für Romanistik, ROM 14

La cinquena edició de les Jornades de lingüística catalana a Viena tindrà lloc els dies 19 i 20 d’octubre de 2023 a la Universitat de Viena i tindrà com a tema principal “Variació lingüística en català”.

Pàgina web de les jornades  |  Cartell en PDF

Ponents convidats que han confirmat la seva participació:

– Elga Cremades (Universitat de les Illes Balears)
– Jesús Jiménez (Universitat de València)
– Sandra Montserrat (Universitat d’Alacant)
– Pilar Perea (Universitat de Barcelona)
– Sebastià Salvà i Puig (Universitat Autònoma de Barcelona)

Comunicacions

Les persones interessades a participar-hi amb una xerrada poden enviar un resum anònim (màx. 500 paraules i les referències; en català o anglès) a la següent adreça de correu electrònic: publication_jornades.ifr@univie.ac.at

Data límit de presentació: 31 de juliol de 2023
Notificació d’acceptació: 31 d’agost de 2023

Estem interessats en estudis que tracten la variació lingüística en català des d’una perspectiva teòrica i/o empírica, amb una metodologia de lingüística de corpus o experimental. Els resums poden tractar la variació lingüística des d’una perspectiva sincrònica o diacrònica.

Trobareu més informacions en la següent pàgina web: https://jornades.univie.ac.at/

Comité d’organització: Anna Kocher (Eichstätt), Paolo Izzo (Viena), Peter Herbeck (Viena & Wuppertal)