Primera Jornada d’Estudi sobre Literatura Gnòmica Catalana Medieval
ELS TEXTOS I LES SEVES FONTS

8 de juny de 2023
Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona

Cartell en PDF  |  Programa en PDF

Organitzada per Francesc Tous, el 8 de juny tindrà lloc a la Universitat de Girona una jornada sobre els llibres de saviesa a l’època medieval. Hi participen Lluís Cabré i Barry Taylor, membres del projecte d’investigació Translat del Departament de Filologia Catalana.

Programa

09:30 Presentació de la Jornada

09:45 Barry Taylor (British Library):«Cómo se leía la literatura sapiencial en la baja edad media (Castilla y Aragón)»

10:45 Francesc Tous (Universitat de Girona – ILCC): «Els llibres sapiencials bíblics als Verses proverbials de Cerverí de Girona»

11:45 Pausa cafè

12:15 Maria Conca / Josep Guia (Universitat de València): «Les fonts aràbigues del compendi sapiencial de Jafudà Bonsenyor»

13:15 Lluís Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona): «El Sermó de Bernat Metge vist dels Disticha Catonis»

14:15 Dinar

16:00 Sadurní Martí (Universitat de Girona – ILCC): «Les fonts de la Doctrina compendiosa pseudoeiximeniana, ara atribuïda a Ramon Soler»

17:00 Helena Rovira (Investigadora independent): «Les sentències de Salomó en la Doctrina moral d’en Pacs»

Aforament limitat. Inscripció gratuïta: ilcc@udg.edu