III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)

La III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana tindrà lloc del 28 al 31 d’agost de 2023 a Menorca, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Institut Ramon Llull i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Pàgina web de l’EDELC

L’objectiu de l’EDELC és oferir formació en lingüística catalana a estudiants de grau i de postgrau que vulguin completar el seu coneixement en aquest camp, amb atenció especial a estudiants d’universitats de fora del domini lingüístic català que tinguin interès en la llengua catalana o ja n’hagin començat a investigar algun aspecte. A més, inclourà un espai de tutories i un espai destinat a la presentació de treballs que estiguin duent a terme els estudiants, la qual cosa afavorirà la interacció directa amb els especialistes. D’aquesta manera es facilitaran les col·laboracions, les cotuteles i la creació d’una xarxa de suport en estudis lingüístics sobre la llengua catalana. Amb l’objectiu de fomentar la investigació en aquest àmbit es lliurarà el III Premi Aina Moll al millor treball presentat, convocat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears com a reconeixement a la figura d’aquesta filòloga i lingüista.

En aquesta tercera, l’EDELC comptarà amb la participació de la professora Gemma Rigau com a ponent convidada.

Convocatòria de cursos per a la III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)

Amb aquesta crida, s’esperen propostes de cursos d’introducció a qualsevol àrea de la lingüística d’entre les llistades més avall (ja sigui des d’una perspectiva descriptiva, teoricoformal, experimental, o interdisciplinària).

 1. Fonètica/fonologia
 2. Morfologia
 3. Semàntica/pragmàtica
 4. Sintaxi
 5. Lexicologia
 6. Sociolingüística
 7. Lingüística històrica i diacrònica
 8. Adquisició del català com a primera llengua o llengua addicional

Les propostes han de ser individuals, i és condició imprescindible que els sol·licitants tinguin el títol de doctor en alguna especialitat relacionada amb la lingüística (catalana). D’altra banda, cada candidat només pot enviar una única proposta, i no s’acceptaran propostes de cursos ja impartits en edicions anteriors.

Noteu que cada curs tindrà una durada de 4,5 hores, repartides en quatre dies i distribuïdes de la manera següent: dues sessions plenàries, obertes a tots els assistents (que han de combinar explicacions teòriques amb activitats pràctiques), una sessió de pràctiques, i una tutoria (per resoldre dubtes metodològics o pràctics i aprofundir en els continguts del curs en qüestió).

 • Sessió plenària 1: 1 hora
 • Sessió plenària 2: 1 hora
 • Sessió de pràctiques: 1,5 hores
 • Sessió de tutoria: 1 hora

Els professors que imparteixin els cursos seran remunerats, i se’ls cobriran les despeses de desplaçament i d’allotjament.

Per fer una proposta de curs, cal enviar un sol document de Word que inclogui la informació que es detalla en aquest enllaç a l’adreça següent:  edelc2023@gmail.com.

El termini per a l’enviament de propostes és el dia 31 de maig del 2023 (dimecres). Els resultats del procés de selecció de propostes de cursos es notificaran el dia 30 de juny del 2023.

Convocatòria de pòsters per a la III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)

A banda dels cursos d’introducció a diferents disciplines de la lingüística catalana (de 4,5 hores cadascun), l’EDELC inclou un espai destinat a tutories per poder aprofundir, si cal, en els continguts dels cursos, i un espai per a la presentació de treballs. Tots dos espais pretenen afavorir la interacció directa amb especialistes de l’àrea i entre estudiants.

Com en les darreres edicions, els estudiants podreu presentar-hi la vostra recerca en curs o ja acabada, en aquesta ocasió en forma de pòster. Més endavant, rebreu instruccions precises sobre com preparar i presentar els vostres pòsters.

Els estudiants de grau, de màster o de doctorat que estigueu interessats a presentar un treball en el marc de l’EDELC 2023 heu d’enviar la vostra proposta, que pot ser individual i en col·laboració, en català o en anglès a l’adreça que figura tot seguit, abans del dia 30 de juny de 2023: edelc2023@gmail.com. En aquest enllaç trobareu la documentació que cal que hi adjunteu.

Com en les dues darreres edicions, el millor treball, seleccionat per un jurat nomenat pel comitè organitzador local, rebrà el Premi Aina Moll, dotat amb 3.000 € i finançat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Per a la selecció del millor treball, es tindran en compte tant la qualitat de la proposta enviada com la presentació que en feu en el marc de l’escola.