ribera_eulaliaEulàlia Ribera. La Categoria Verb en la Llengua de Signes Catalana (LSC)

Directors: M.Teresa Espinal (UAB) i Josep Quer (ICREA, UPF)
Dia i hora: 16 de juliol a les 15h
Lloc: sala de videoconferències de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. 

La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua pròpia de la comunitat de signants de Catalunya i és una llengua natural de modalitat gestual-visual. En aquest sentit és independent de la llengua catalana de modalitat oral-auditiva.

Hi ha moltes preguntes que un es pot fer davant d’un sistema lingüístic que es realitza morfofonològicament amb les articulacions de les mans, el tronc, els ulls, la boca i el cap, en comptes de realitzar-se amb sons produïts per l’aparell fonador.

Una d’aquestes preguntes és què fa que un determinat signe s’identifiqui amb un nom, un verb o amb qualsevol altra categoria de les que habitualment es descriuen en la gramàtica de les llengües naturals. Per a respondre a aquesta pregunta, Eulàlia Ribera ha recorregut a les eines que proporciona la teoria lingüística. Aquestes eines han permès que identifiqués diferències lèxiques significatives, a nivell fonològic, entre signes que s’identifiquen com a noms i signes que s’identifiquen com a verbs. Alhora, les eines proporcionades per la teoria sintàctica han permès d’identificar diverses alteracions funcionals relatives a la Concordança, l’Aspecte, la Manera i la Quantitat que actuen de forma específica sobre signes que acaben associant-se a la categoria Verb.

És contestant preguntes d’aquesta naturalesa amb les eines de la teoria lingüística que podem aprofundir en la nostra comprensió de la facultat humana del llenguatge, independentment de quina sigui la modalitat de realització.

lsc

Per a saber-ne més, esteu convidats a assistir a l’acte de defensa d’aquesta tesi doctoral el dia 16 de juliol a les 15h a la sala de videoconferències de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.