El Màster Oficial Interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura catalanes (MOIELLC) és un màster oficial, plenament integrat a l’Espai Europeu d’Educació Superior; per tant, té validesa arreu.

A més, és un màster interuniversitari amb participació al 50% de les dues universitats públiques més grans de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (coordinadora) i la Universitat de Barcelona. Els departaments de Filologia Catalana d’aquestes dues universitats apleguen un gran nombre dels experts més prestigiosos tant en llengua com en literatura catalanes.

moiellc2

L’objectiu del màster és proporcionar una formació específica i avançada en llengua i literatura catalanes, tant pel que fa als aspectes teòrics com pel que fa als aspectes més aplicats.

Els estudis estan organitzats en dues especialitats: la lingüística catalana, que fa un estudi avançat de la llengua catalana en els seus aspectes gramaticals, sincrònics, diacrònics i d’ús, i la literatura catalana, que fa un estudi avançat de la literatura catalana en totes les seves èpoques (de l’Edat Mitjana a l’actualitat), incloent-hi l’estudi de l’edició de textos i de les grans escoles crítiques.

Els estudis es complementen amb la redacció del treball de final de màster i la possibilitat de fer practiques externes.