El Màster Universitari en Estudis Teatrals (MUET), coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona, és una titulació oficial reconeguda en tots els països de la Unió Europea.

El MUET és organitzat amb la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) i l’Institut del Teatre de Barcelona, a més de disposar de la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

muet

El màster d’Estudis Teatrals està ideat per a oferir una plataforma per a la reflexió teòrica sobre les arts escèniques des de diverses perspectives metodològiques. Atès que té dues especialitats, una d’història i teoria i una altra de teoria i pràctica, pot interessar tant als creadors com als estudiosos. Totes dues especialitats proporcionen l’acreditació necessària per accedir als estudis de doctorat.

Entre les sortides professionals que pot tenir, cal destacar la gestió cultural, l’activitat dramatúrgica en empreses teatrals i espectacles, la direcció escènica, la docència, la creació de materials divulgatius, la documentació en entitats, empreses i grups teatrals, la traducció en espectacles i mitjans audiovisuals, la dinamització sociocultural, la crítica teatral, etc.