Daniel Casals i Mar Massanell (ed.), La premsa, la ràdio i la televisió com a agents difusors de coneixements lingüístics, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat («Biblioteca Milà i Fontanals», 67), 2020, 208 p.

El llibre La premsa, la ràdio i la televisió com a agents difusors de coneixements lingüístics conté nou estudis sobre espais que han divulgat la normativa del català als mitjans de comunicació de massa de diferents territoris catalanòfons durant el segle xx i començament del xxi, i sobre el procés de construcció de l’estàndard català en l’àmbit audiovisual.


Prologat per Maria Teresa Cabré Castellví (IEC, UPF) i editat per Daniel Casals i Martorell (UAB) i Mar Massanell i Messalles (UAB), aquest llibre és la continuació de L’extensió social de la normativa als mitjans de comunicació (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018), que va aparèixer també en la col·lecció «Biblioteca Milà i Fontanals». Ambdues obres són resultat de les investigacions dutes a terme en el marc del Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània (2017 SGR 1696) i del projecte Extensió social de la norma lingüística als mitjans de comunicació durant el segle xx (FFI2016-80191-P), ambdós dirigits per Daniel Casals i Martorell des del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El volum La premsa, la ràdio i la televisió com a agents difusors de coneixements lingüístics es concep com un nou lliurament de la feina que duen a terme els esmentats equips de recerca i, com en l’aplec recordat més amunt, conté treballs de membres del grup i del projecte referenciats, per bé que la nòmina de signants, com en l’avinentesa precedent, s’amplia a professionals que han dirigit el tipus d’espai objecte d’estudi.