SEMINARI
PROGRAMA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS TEATRALS 2020-2021

Arnau Marín
El text teatral: un pretext per jugar l’acció

Dilluns, 16 de novembre de 2020, a les 16.00 h.
UAB, Facultat de Filosofia i Lletres (aula 201)

Quin és el valor del text en el teatre?

És el començament de tot? O és un trampolí des del qual llançar-se a jugar l’acció?

La descoberta de l’acció en un text és, a parer meu, el que diferencia el teatre viu d’aquell que neix mort. El teatre viu palpita, fa que el testimoni del que passa a l’escenari entri en un univers on, tot i les possibles referències a la realitat, viu quelcom ple d’un dinamisme nou. El teatre mort és aquell que s’aferra a la taula, a la idea preestablerta, el que impedeix veure més enllà de les paraules. 

En aquest seminari, ens aproximarem al text amb la intenció de descobrir quines claus ens ofereix per a una possible posada en escena (o sigui, a l’acció, a l’escenari). On trobem aquells verbs que són la clau de l’acció que volem donar, quines frases poden servir-nos a l’hora d’elaborar el nostre discurs, quines rèpliques poden definir els personatges i els seus objectius i conflictes. Accionarem el text perquè ens permeti jugar a fer teatre.