I Conferència de l’aula Joaquim Molas

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
17 de maig de 2013
aulaJoaquimMolas
Programa de la conferència en PDF

La I Conferència de l’Aula Joaquim Molas de la Biblioteca Museu Balaguer proposa una reflexió sobre les condicions actuals i les perspectives de futur de la catalanística internacional. Vinculats tradicionalment als estudis linguïstics i literaris i a la institució universitària, els estudis catalans s’enfronten a canvis acadèmics i disciplinaris inevitables que n’han modificat l’escenari, els actors, les demandes i les estratègies. Per parlar-ne, l’Aula Joaquim Molas convoca, a la seva I Conferència, alguns dels protagonistes d’ara de més relleu, i us convida a participar-hi.