II Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat

QUIN FUTUR VOLEM? PERSPECTIVES I PROPOSTES

Institut d’Estudis Catalans, 11 d’octubre de 2013

quin-futur-volem

Programa del simposi en PDF

La segona edició del Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat vol reflexionar i debatre, d’acord amb uns paràmetres d’estat, sobre les perspectives de futur d’aquest àmbit. Els tres grans eixos en serien:

  1. la comparació de legislacions estatals sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura;
  2. la proposta de currículums educatius de països propers que serveixin de referèn cia, i
  3. el suggeriment de paradigmes metodològics docents tant en llengua com en literatura.

A partir d’aquestes tres grans línies, es pretén fer una mirada cap a Europa i cap al món que permeti de contrastar realitats diverses, susceptibles de ser adaptades al cas català. Amb un doble objectiu, si més no: d’una banda, disposar de models variats a l’hora de definir, si escau, legislacions, currículums educatius i metodologies docents, adequats al segle XXI, i, de l’altra, gaudir, de manera prospectiva, de punts de partida vàlids per fixar marcs
o directives d’orientació útils per a la nova situació política.

Adreçat a professors, estudiants i persones interessades en el tema, aquesta segona convocatòria també vol debatre sobre el paper de la llengua i la literatura catalanes en el context europeu i, en aquest marc, oferir idees i propostes constructives, realistes i idònies per a les polítiques del futur. Amb tot això, aquesta nova trobada entre el professorat de secundària i universitat aspira a contribuir al debat social obert amb la inflexió produïda pel procés d’independència política de Catalunya.

Coordinació del simposi
DANIEL CASALS i FRANCESC FOGUET

Comitè científic assessor
JAUME AULET, ANNA BARTRA, JOSEP CAMPS i PERE MARTÍ

Organitzadors
Departament de Filologia Catalana de la UAB i Institut d’Estudis Catalans

Col·laboradors
Xarxa Vives d’Universitats, Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, Col·legi Oficial de Llicenciats i Doctors en Filosofia i Lletres i en Ciències.