llei-llengues-arago

El Departament de Filologia Catalana

davant de la nova llei de llengües aprovada el dia 8/05/2013 per les Corts d’Aragó, en què es passa a denominar LAPAO la variant de la llengua catalana parlada a la Franja, manifesta que aquesta denominació i les motivacions que l’han impulsada són totalment alienes a qualsevol rigor científic o filòlògic i estan exclusivament motivades per raons polítiques.

En aquest sentit el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona subscriu íntegrament el comunicat fet públic per l’Institut d’Estudis Catalans.
Comunicat de la Secció Filològica de l’IEC sobre les noves disposicions legals relatives a les llengües d’Aragó