La Generalitat de Catalunya i les universitats de la Xarxa Vives inicien una campanya per incrementar les matrícules a Filologia Catalana

La campanya “Pren la paraula. Tria Filologia Catalana” s’ha llençat en el marc del Saló de l’Ensenyament i pretén augmentar el nombre de titulats d’aquests estudi

Enllaç a la campanya  | PDF de la campanya

Els departaments de Cultura, d’Educació i de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa Vives d’Universitats impulsen una campanya per promocionar els estudis de Filologia Catalana atesa la necessitat creixent de professionals que tinguin les capacitats que s’obtenen en aquest grau. Com a conseqüència de les jubilacions de les primeres promocions d’aquests estudis i dels canvis sociodemogràfics de les darreres dècades, actualment hi ha una demanda alta i creixent de graduats en Filologia Catalana per treballar en diversos camps, ja sigui a secundària, com a docents de català per a adults, com a professionals del foment de l’ús, de la gestió editorial i de l’assessorament lingüístic als mitjans, i fins i tot en les tecnologies lingüístiques. La campanya s’ha donat a conèixer en el marc del Saló d’Ensenyament i tindrà posteriorment continuïtat amb accions destinades al professorat i als orientadors dels centres educatius.

Amb l’eslògan “Pren la paraula. Tria Filologia Catalana”, l’acció comunicativa posa sobre la taula arguments com l’alta ocupabilitat del grau, que actualment assoleix el 100 %, i la multiplicitat de sortides professionals. És una campanya que ajuda els estudiants a imaginar-se exercint feines tan diverses com l’assessorament lingüístic, la docència, la creació o dinamització literària o la dinamització lingüística o l’acollida lingüística dels ciutadans nouvinguts. També recorda que aquests estudis permeten fer pràctiques en empreses i institucions, accedir a beques amb estades Erasmus o Sèneca, i a diversos màsters, postgraus i doctorats, no sols al domini lingüístic sinó també a l’estranger.

Concebuda per lluitar contra la manca de professionals disponibles en l’actualitat, la campanya vol mostrar que Filologia Catalana també pot ser una opció professional atractiva per als molts alumnes de batxillerat que dominen el català i s’hi senten vinculats encara que no sigui la seva llengua familiar. Per això, la campanya serà especialment activa en els períodes en què els estudiants de batxillerat reflexionen sobre el seu futur acadèmic i laboral. Actualment, les universitats de la Xarxa Vives que ofereixen estudis de Filologia Catalana són: la Universitat d’Alacant (UA), Andorra (UdA), Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona (UB), Girona (UdG), Illes Balears (UIB), Lleida (UdL), Oberta de Catalunya (UOC), Rovira i Virgili (URV), València (UV) i Perpinyà Via Domitia (UPVD).