XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Poznan, 9-13 de juliol de 2024)

Convocatòria de cinc borses de viatge i estada per al Col·loqui de Poznań

Sol·licitud en pdf  | Pàgina web del col·loqui

CONVOCATÒRIA

Borses de viatge de fins a 300 € cada una, i inscripció gratuïta, per a participar al XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Poznań, 9 – 13 de juliol de 2024).

Requisits:
Ser estudiant de màster o doctorat, tenir menys de 30 anys, ser membre de l’AILLC, estar al corrent de pagament de la quota anual i tenir acceptada una comunicació al col·loqui.

Documentació que cal presentar:
Sol·licitud
Document signat pel director del departament/centre en què s’inscriguin els estudis del candidat. Cal fer-hi constar, d’una banda, la condició d’estudiant i els estudis que segueix i, de l’altra, si l’estudiant gaudeix o no de beca predoctoral.
– CV del candidat.

Lliurament de documentació i termini:
Cal fer arribar tota la documentació per correu electrònic abans del 29 abril a les 12 h a l’adreça: aillc@iec.cat. Cal especificar “Borsa_AILLC2024” en el tema del missatge.

Compromís:
L’acceptació de l’ajut comporta el compromís de presentar la comunicació i d’assistir al col·loqui durant tots els dies de les sessions del congrés (9 – 12 de juliol de 2024), i el lliurament de les factures originals corresponents a les despeses realitzades per l’import màxim de 300 euros.

Les persones seleccionades rebran una comunicació per correu electrònic durant la primera quinzena de maig. L’import es farà efectiu mitjançant transferència bancària posteriorment a la celebració del Col·loqui i un cop la persona seleccionada acrediti l’assistència al col·loqui.