Seminari del CLT

Xavier Villalba (UAB)
Mirative particles and exclamations in Catalan and Spanish

Divendres, 15 de març de 2024
Horari: 15:30
Aula 202

Emissió per Teams