Workshop on Aspect and Argument Structure of Adverbs/Adjectives and Prepositions/Participles (WAASAP2024)

Universitat Rovira i Virgili
June 10th – 11th 2024

Workshop webpage | Full program

WAASAP és un col·loqui internacional que se celebra cada dos anys i que se centra en l’aspecte i l’estructura argumental d’adjectius, adverbis, participis i preposicions. Des de la seva creació, s’ha convertit en un fòrum referencial de discussió de la teoria de les categories predicatives no verbals.

El dilluns 10 de juny, Cristina Real Puigdollers, professora agregada del departament, hi pronunciarà la conferència plenària: The roots of prepositions: adverbials and complex PPs in Catalan, i Jaume Mateu, també professorat agregat, la ponència “A unified approach to two cases of atypical predication in nominal contexts: Evidence from Latin”