III Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans: La Llengua Col·loquial a les Sèries de Ficció
Jornades i Seminaris de Qualitat Lingüística UIB

L’ objectiu principal d’aquest seminari ha estat reflexionar sobre la representació del col·loquial mediatitzat en les produccions audiovisuals de ficció.

Ponències:

1. Mar Massanell. «El col·loquial mediatitzat: un joc d’equilibris».
2. David Paloma. «Versemblança i variació autodiatòpica/alterdiatòpica a les sèries de televisió».