Màster Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
Curs 2021-2021

Variació lingüística i traducció
Una conversa amb Ferran Ràfols, traductor

Dimecres, 15 de desembre de 2021, a les 16.00 h.
UAB, Facultat de Filosofia i Lletres (aula 208)