David Paloma, professor del departament, ha publicat el segon volum de la col·lecció ‘El Postgrau’, una iniciativa del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic, que vol publicar textos interessants per a professionals  de la correcció i l’assessorament lingüístic.

David Paloma, Tot un món en català. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2024 (El Postgrau, 2)

Fitxa del llibre en PDF  |  Fitxa del llibre al Servei de Publicacions de la UAB

El llibre

Tot un món en català presenta un miler de topònims amb preferència per les formes catalanes. Sovint es dona una referència general de la ubicació del lloc (capital, estat, país, regió…), s’indica com s’ha d’escriure en cas que hi hagi alguna singularitat i també, en alguns casos, com s’ha de pronunciar: sempre des de l’òptica de la llengua catalana. El llibre també conté informacions sobre noms en desús, antics, històrics, no oficials…, i fins i tot el lector hi llegirà algunes remarques sobre topònims en què conflueixen diverses solucions. L’ús de colors, banderes i mapes fa amable la consulta de l’estudiant, el curiós i l’apassionat per la llengua catalana.

L’autor

David Paloma Sanllehí és doctor en Filologia Catalana i professor de llengua catalana a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha escrit, juntament amb altres autors, diverses obres relacionades amb les ciències del llenguatge, sobretot d’ortoèpia, de lexicografia i de models de llengua en els mitjans de comunica­ció. En són exemples el Diccionari de pronunciació en català (2000), el Diccionari de dubtes i de barbarismes (2008), la Guia fonètica per a les televisions locals (2009) i, en línia, el Diccionari de dubtes del ca­talà oral (2017). També és l’autor dels itineraris de la Ruta de les Homilies d’Organyà (2020-2022).

El postgrau

El primer postgrau de correcció lingüística va ser el de l’Autònoma: el primer i l’únic amb docència ininterrompuda. Els coordinadors del Postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística (2000-2014) van ser Albert Branchadell, David Paloma i Joan Vilarnau. Després s’hi va afegir el Postgrau d’Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals (2005-2014) i, més tard, ja com a hereu, el Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic, que va ser presencial fins a la pandèmia (2014-2020) i en línia a partir de l’ús de les mascaretes —o màscares, perquè només en aquest postgrau s’ofereix una formació específica per a l’exercici professional—. El postgrau de l’Autònoma és, doncs, el Postgrau: un dels més longeus de tot el panorama universitari català.

La col·lecció ‘El Postgrau’ vol oferir textos diversos i prou interessants per a professionals de la correcció i l’assessorament lingüístic. Hi tenen la porta oberta professors i exprofessors —i, naturalment, professores i exprofessores—, alumnes i exalumnes, tutors, convidats, amics i, al capdavall, professionals de la correcció i l’assessorament lingüístic. El títol de la col·lecció, vista la trajectòria, no ofereix cap dubte: «El Postgrau».