Amb el propòsit de potenciar l’interès per la literatura catalana entre l’alumnat de Batxillerat i enfortir els vincles entre el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i el professorat de secundària, us oferim, conjuntament amb el Programa Argó de l’Institut de Ciències de l’Educació, la possibilitat de participar en la Jornada Tocats de literatura, que es desenvoluparà a la Facultat de Filosofia i Lletres  el 15 de desembre de 2017, de les 9.30 a les 14 h.

La jornada està adreçada a estudiants de Batxillerat que cursin literatura catalana.

Programa provisional

09.00 Recepció

09.15 Inauguració
per part de Rosa Artigal, directora general d’Ordenació Curricular i Joan Carbonell, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

09.30 Sessió plenària. Per què literatura? 
a càrrec de Jaume Aulet i Antoni Dalmases

10.30 Pausa

11.00 Primer bloc de tallers

12.30 Segon bloc de tallers

14.00 Cloenda de la jornada

Proposta de tallers dels quals l’alumnat participant haurà de triar un per a cada bloc:

 1. Taller de teatre, a càrrec de Clara Soley
  • El taller està pensat com una iniciació al teatre a partir de diversos exercicis pràctics. Caldrà només una bona predisposició (no cal haver fet teatre anteriorment), roba i calçat còmodes i una llibreta, per si cal prendre algun apunt.
   L’objectiu és jugar amb l’expressió oral i corporal, extreure la força de la paraula a través de la veu i del cos i  reflexionar sobre aquest tipus de llenguatge.
   Activitats proposades:
   Exercicis de relaxació, de trencar gel, d’expressió corporal amb música.
   La veu i el cos: Les mil i una maneres de dir una cosa.  I com canvia tot.
   Jo no sóc jo: la creació d’un personatge (a partir de diverses estratègies).
   Jocs d’improvisació.
   Lectura dramatitzada i/o lectura d’un poema.
 2. Taller de narrativa El zombi i la margarida, a càrrec de Josep Lluis Badal
  • (Eines per entendre i construir un conte, un guió, una novel·la)
   Aquest taller oferirà algunes eines necessàries per tal d’entendre o construir un conte -oral o escrit-, una novel·la, qualsevol mena de gènere narratiu. Comentarem alguns títols de referència, analitzarem alguns eixos clau en la construcció d’una bona història i acabarem creant una base argumental preparada per ser desenvolupada amb una mica més de temps.
 3. Taller Procés per portar una obra del paper a la pantalla, a càrrec de Carles Porta
  • Anàlisi del llibre i la història que explica per trobar els punts clau.
  • Decisions: què traslladem al guió i què no. Cal mantenir fidelitat absoluta?
  • Escriptura del guió. Referents.
  • Implicacions d’una coproducció internacional i com afecten a una història “local”.
  • Procés de convertir un text en imatges. Com escollir protagonistes que tothom ja té al cap.
  • Com narrar, com “escriure” amb les imatges.
 4. Taller El guió televisiu, una nova narrativa, a càrrec de Gisela Pou
  • Dominique Moisï afirma que els creadors de sèries com Joc de trons, House of cards, Downton Abbey, Borgen, the West Wing i the Americans són els cronistes del nostre temps, els nous Flaubert, Balzac i Dickens… I nosaltres hi podríem afegir:  Rodoreda, Villalonga i Pla…
   La cultura oral va donar pas a la cultura escrita i ara la cultura escrita deixa pas a la cultura de la imatge que se sustenta tant en l’oralitat com en l’escriptura. Actualment, les bones sèries de televisió formen part de l’imaginari col·lectiu i una sèrie sempre s’inicia amb algú que l’escriu: el guionista, un escriptor.
   El taller, El guió televisiu, una nova narrativa,  pretén donar  les nocions bàsiques sobre el món del guionatge, un món que s’alimenta de la literatura, de l’actualitat, de les vivències dels guionistes i de la mirada de l’escriptor sobre el  món en el qual viu.
   El taller es fonamentarà en els elements necessaris per crear  una sèrie de televisió.
    
     ASPECTES TEÒRICS:
   *De la Filologia Catalana a l’ofici d’escriure per a la televisió.
   *Què és un guió? Referents literaris.
   *El procés creatiu, un aprenentatge.
   * La bíblia, la història global. L’escaleta, l’arquitectura del capítol. La seqüència. la unitat dramàtica. El diàleg, fonamental per la versemblança al personatge. El personatge, l’ànima de la història.
   *Inici i estructura de la trama del capítol.
    
   ASPECTES PRÀCTICS. PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA SÈRIE:
     *Selecció del tema a tractar: El Poder, l’ambició, la mentida, la culpa, la traïció…
     *El protagonista com a fonament de la narració.
     *El conflicte inicial com a motor de la història. Àmbit en el qual es desenvolupa.
     *L’estructura de la trama principal: Els girs argumentals i la tensió narrativa.
     *Pitching del creador: Tres minuts per vendre la seva història.
 5. Taller El repte literari i musical al rap. Habilitats, recursos i praxi, a càrrec de Pau Lloch
  • Fins fa poc, el rap era considerat sovint un gènere -tant musicalment com literària- menor. L’objectiu de la sessió és desmuntar aquest mite: som davant d’un gènere poètic com qualsevol altre, que, com a tal, és l’art d’expressar, en paraules, el contingut espiritual propi mitjançant mots disposats segons la mètrica, però que a més incorpora el repte creatiu majúscul de fer-ho sobre una instrumental.

   Discutirem breument sobre recursos fonètics, mètrics, literaris i sobre la seva inserció en l’element fonamental del rap: el beat. I assajarem la creació d’una estrofa i la seva interpretació per constatar que la hipòtesi que volem desmuntar és falsa: el rap no és fàcil, i pot ser i és ric i ample.

 6. Taller La cosa de la glosa, a càrrec de Martí Ruiz
  • Glosar és el terme que fem servir per denominar una pràctica que consisteix a cantar versos que s’improvisen al moment mateix d’interpretar-los a partir d’un patró mètric i de rima sobre una determinada melodia. El glosat o la cançó amb text improvisat no és un fet aïllat del nostre país. Moltes cultures del món comparteixen aquesta pràctica. En alguns indrets gaudeix d’un alt reconeixement de tota la societat i els seus actors hi tenen un lloc destacat. T’hi atreveixes?
 7. Taller La literatura als cartells publicitaris, a càrrec de Jaume Aulet
  • La llengua és un element essencial de la nostra vida quotidiana. I la literatura, encara que no ens ho sembli, també. Moltes vegades la tenim al davant dels nostres ulls i ens passa del tot desapercebuda. Per què? Perquè no som lectors, no tenim l’hàbit de la lectura. I així ens van les coses! Ens engatussen a tot arreu!

   En aquest taller farem una anàlisi dels textos que llegim en els cartells publicitaris o informatius. D’aquesta manera, quan hi passem pel davant, ens girarem i ens preguntarem “però què punyeta hi diu, aquí”. Són casos que van des del “No surti d’aquesta oficina sense la seva sanvitxera”, en un caixer de La Caixa, al de “Liquidació total de dóna a l’interior” a l’entrada d’una botiga de moda. Sempre a partir d’exemples reals.

   Una part del taller consistirà també en la pràctica per redactar correctament textos d’aquestes característiques i per millorar-ne el redactat mitjançant recursos literaris.

Data, lloc i  inscripcions

Data: 15 de desembre de 2017
Horari: 9.30 a 14 h.
Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB

Inscripció gratuïta amb el suport del 

Formulari d’inscripció