Centenari de les Normes ortogràfiques (1913-2013)

Universitat de Barcelona, 17 de juny de 2013
Universitat Autònoma de Barcelona, 16 d’octubre de 2013
normesTríptic de les sessions en PDF
Presentació

En el marc del seu Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, juntament amb l’Institut d’Estudis Catalans i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, organitzen dues sessions científiques amb motiu del centenari de l’aprovació de les Normes ortogràfiques (1913-2013).

Comitè organitzador

Daniel Casals (UAB), Neus Nogué (UB), Gemma Rigau (UAB-IEC), Mila Segarra (UAB-IEC) i Marta Xirinachs (Generalitat de Catalunya).

 

Primera Sessió | 17 de juny, 2013

Cloenda del curs 2012-2013 del Màster
Universitat Barcelona, Sala de Professors (5è pis) de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia

Els eixos temàtics de la primera sessió, que tindrà un enfocament lingüístic, són la discussió de propostes ortogràfiques, les modificacions de les Normes ortogràfiques i la seva representació geolectal.

Programa

18.00 Inauguració President de la Secció Filològica de l’IEC Directora general de Política Lingüística Coordinadora del Màster oficial interuniversitari d’Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
 18.15 Presentació dels ponents. Neus Nogué (UB)
18.25 “L’ortografia catalana de 1913 a 1932” Mila Segarra (UAB-IEC)
18.55 “Possibilitats i límits de la normativa ortogràfica” Brauli Montoya (UA-IEC)
 19.25 “L’ortografia en relació amb els parlars balears Joan Melià (UIB)
 19.55  Debat

Segona Sessió | 16 d’octubre, 2013

Inauguració del curs 2013-2014 del Màster

Universitat Autonòma de Barcelona, Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres

Els eixos temàtics de la segona sessió, que tindrà un enfocament social, són l’acollida de les Normes en l’àmbit literari, l’ortografia des del punt de vista polític i la consideració que van rebre les Normes a la premsa durant la dictadura franquista.

Programa

18.00 Presentació dels ponents. Mila Segarra (UAB-IEC)
18.10 “Salvador Espriu i les Normes: acatar des de la recança” Víctor Martínez-Gil (UAB)
18.40 “Dimensió política de l’ortografia” Josep Murgades (UB)
19.10 “Les Normes ortogràfiques a la premsa durant el franquisme” Daniel Casals (UAB)
19.40 Debat
20.00 Mots de cloenda a càrrec de les institucions organitzadores