Sergio Fernánez, estudiant de nou accés del curs 2020-2021 al grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística, ens explica la seva experiència amb els exàmens finals i la selectivitat, i també les seves expectatives i objectius en els estudis de grau.