Seminari del CLT

Joan Mascaró (UAB)
The morphology, phonology, and semantics of Catalan hypocoristics

Divendres, 5 d’abril de 2024
Horari: 15:30
Aula 202

Emissió per Teams