Seminari del CLT

The syntax (and prosody) of clitic clusters in Balearic Catalan Cristina Real Puigdollers (UAB)
joint work with Francesc Josep Torres Tamarit (CNRS/Paris 8)

Divendres,  29 d’octubre de 2021
Hora: 15:30
Lloc: Aula 402. Facultat de Filosofia i Lletres

Emissió per Skype