El Centre de Lingüística Teòrica i el Departament de Filologia Catalana, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), convoquen 1 beca de Formació de Personal Investigador (FPI), de 4 anys, per fer una tesi doctoral lligada al projecte d’investigació del Ministerio de Ciencia e Innovación PID2020-113971GB-C22: La fonología y su interacción con otros componentes de la gramática (IP: Eulàlia Bonet).

La persona triada s’integrarà en el Centre de Lingüística Teòrica (CLT), un grup de recerca fundat a la UAB a principis dels anys 80. Trobareu més informació sobre el CLT a https://clt.uab.cat/

Requisits

Les persones que sol·licitin la beca han de tenir un màster en lingüística o filologia, tenir uns expedients del grau i del màster excel·lents i afinitat amb les línies de recerca del projecte (fonologia i la seva relació amb altres components de la gramàtica). Es tindran en compte els coneixements de català i de castellà. La tesi doctoral es farà dins d’un dels dos programes de doctorat en què participa el  Departament: (a) Ciència Cognitiva i Llenguatge, o (b) Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals.

Procediment

La sol·licitud s’haurà de fer a través del Ministerio de Ciencia e Innovación quan s’obri la convocatòria, que es preveu imminent. Es poden consultar les condicions generals de la convocatòria del 2020 a >http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD

Les persones que estiguin interessades a sol·licitar aquesta beca, a banda de fer la sol·licitud corresponent, han d’enviar la documentació següent a Eulàlia Bonet (eulaliabonetalsina@gmail.com): (i) carta de presentació amb expressió d’interès; ha d’incloure el nom i l’adreça electrònica de dos investigadors que puguin valorar la trajectòria del sol·licitant; (ii) currículum vitae. Aquesta documentació s’ha d’enviar abans no s’acabi el termini de presentació de sol·licituds al Ministeri.

Per a qualsevol dubte, podeu escriure a Eulàlia Bonet (eulaliabonetalsina@gmail.com)