Seminari del CLT

La interfície fonologia-morfosintaxi: discussió a partir de dos fenòmens del català

CLÀUDIA PONS-MOLL (UB)

Divendres, 5 de març de 2021
Hora: 15:30
Seminari en línia