S’ha publicat el llibre Latin Political Propaganda in the War of the Spanish Succession and its Aftermath, 1700-1740 (Londres: Bloomsbury, 2024) del professor Alejandro Coroleu.

Aquesta monografia ofereix el primer estudi exhaustiu del paper cabdal que la llengua llatina va tenir a la Guerra de Successió espanyola com a expressió del discurs polític i propagandístic dels dos bàndols que s’hi enfrontaren. En aquest conflicte d’abast europeu, tant els partidaris de l’Arxiduc Carles d’Àustria com els de Felip V van fer ús de tots els mitjans a la seva disposició a fi de guanyar adeptes per a les causes respectives, fins al punt que paral·lelament a l’enfrontament bèl·lic tingué lloc una autèntica guerra de papers.

Coroleu examina el context històric en què es va gestar tot aquest corpus textual i analitza les tècniques de composició i imitació emprades pels autors de les obres que són objecte d’estudi. També relaciona els escrits redactats en llatí amb formes més populars de discurs propagandístic (literari o visual) que tingueren la seva expressió en la llengua vernacla. Alguns dels documents literaris que s’hi examinen van ser publicats a Catalunya o tenen a veure amb episodis bèl·lics i esdeveniments socials que durant la contesa militar es van esdevenir en terres catalanes. Finalment, aquest volum revela com la llengua de Roma va continuar funcionant com a instrument polític en el plet dinàstic fins a la mort de l’emperador Carles VI el 1740.

Fitxa del llibre a l’editorial Bloomsbury