El proper curs, la UAB començarà a impartir el grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i de Lingüística, amb el qual es substituirà el grau en Estudis de Llengua i Literatura Catalana que s’imparteix actualment.

Seguirà sent un grau de quatre anys (240 crèdits ECTS) impartit a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Amb aquesta actualització, la UAB, que imparteix estudis de filologia catalana des del seu origen l’any 1968, vol potenciar la internacionalització i la inserció professional dels titulats. Amb la renovació del grau, es vol donar resposta també a la necessitat de professionals formats en filologia catalana en l’àmbit de l’ensenyament secundari, així com combatre la percepció errònia que aquests estudis dificulten la inserció laboral, quan és justament al revés. El nou grau potenciarà l’especialització dels estudiants a través de mencions al títol (n’hi haurà dues: menció en literatura catalana i tradició europea i menció en llengua catalana i lingüística) i millorant la connexió dels estudis de grau amb els de màster i postgrau tant a nivell local com internacional.

D’aquesta manera, a més de la incorporació a la docència, els titulats tindran possibilitats d’inserció laboral a sectors com ara el món editorial, els mitjans de comunicació, la gestió del patrimoni literari, la correcció i assessorament lingüístics, etc. El perfil de les assignatures del grau respon a aquesta diversitat d’especialitzacions professionals. El grau mantindrà, a més, el perfil propi que ha singularitzat el Departament de Filologia Catalana de la UAB tant pel que fa a l’orientació dels estudis (l’estudi de la llengua prioritza l’anàlisi propi de la lingüística moderna i l’estudi de la literatura posa èmfasi en l’etapa contemporània i en un vessant documentalista i d’interpretació) com a les característiques de la Facultat de Filosofia i Lletres, on hi ha departaments i s’imparteixen titulacions d’un ampli ventall de disciplines humanístiques.