Els 400 cursos d’especialització de la UAB permeten una formació específica sobre una matèria concreta en un breu període de temps.

Els departaments de Filologia Catalana i de Traducció i d’Interpretació, amb la col·laboració de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, han organitzat aquest nou curs adreçat als estudiants d’últim curs o titulats de Traducció i d’Interpretació, Filologia, Humanitats i Periodisme, i a les persones amb coneixements en el camp de la literatura catalana.

Cartell en PDF  | Pàgina del curs a la web de la UAB

El curs

El professorat, format per acadèmics, escriptors, traductors i editors, ofereix una formació complementària i pràctica en les bases de la creació literària com a eina per a perfeccionar les competències en matèria de traducció literària del català com a llengua d’origen o de destinació i en l’àmbit del periodisme cultural i la creació de continguts 2.0.

Els participants podran dotar-se dels coneixements, habilitats i estratègies bàsics i necessaris per a la creació i la traducció literàries. El curs és eminentment pràctic i està orientat al desenvolupament de totes les competències clau dels creadors i traductors literaris i periodistes culturals, però alhora vol incidir en la visibilització de les creadores i traductores catalanes i en el respecte i aprofundiment en una perspectiva de gènere.

 

Objectius

  • Desenvolupar els mecanismes i les rutines del treball creatiu i de la traducció i entendre les conseqüències ètiques que se’n deriven
  • Analitzar estratègies de creació i de traducció bàsiques i recursos online per tal de millorar l’eficiència dels textos originals i traduïts en català.
  • Vincular els aspectes gramaticals amb la funcionalitat del text original i traduït.
  • Desenvolupar la capacitat crítica davant dels textos originals i traduïts des d’una perspectiva lingüística, cultural i de gènere.
  • Desenvolupar la reflexió sobre la pròpia competència textual i traductora per tal de situar el procés creatiu i la traducció en un context cultural i social.
  • Desenvolupar la capacitat de treball en projectes col.laboratius de creació i de traducció.

Inscripció prèvia i més informació

Curs en Creació i Traducció Literàries en Català